I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik D ni kvadrat ali lik D ni majhen.
2. Ali lik A ni kvadrat ali  je lik A bel.
3. Lik D ni kvadrat in lik C ni majhen.
4. Lik D je srednje velikosti in lik D ni bel.
5. Lik B je petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
6. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik D kvadrat.
7. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik C ni bel.
8. Ali  je lik D srednje velikosti ali lik C ni siv.
9. Lik D je siv in lik B ni velik.
10. Lik C je kvadrat in lik B je bel.
11. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem lik D ni petkotnik.
12. Ni res, da: če  je lik D siv, potem  je lik A bel.
13. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti ali lik D ni kvadrat.
14. Ni res, da: lik C je siv in lik A je trikotnik.
15. Ni res, da: ali lik D ni majhen ali  je lik C bel.
16. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A velik.
17. Ni res, da: lik B je bel in lik D ni srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik A ni kvadrat, če in  samo če lik B ni bel.
19. Ni res, da: lik C je trikotnik ali lik B ni siv.
20. Ni res, da: ali  je lik C bel ali lik A ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)