I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A je siv, če in  samo če  je lik A velik.
2. Ali lik B ni petkotnik ali lik A ni siv.
3. Lik C je velik in lik A je trikotnik.
4. Lik A je bel, če in  samo če  je lik D kvadrat.
5. Ali  je lik C trikotnik ali lik A ni petkotnik.
6. Lik D je petkotnik in lik B ni velik.
7. Lik D ni majhen, če in  samo če lik C ni siv.
8. Lik D ni bel in lik D ni kvadrat.
9. Lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik B siv.
10. Lik B ni velik in lik B ni bel.
11. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik A ni bel.
12. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik C velik.
13. Ni res, da: če lik D ni siv, potem  je lik C velik.
14. Ni res, da: lik C ni majhen ali lik D ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: če lik D ni bel, potem  je lik D majhen.
16. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik B velik.
17. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
18. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik D bel.
19. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik B siv.
20. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)