I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik D velik, potem lik C ni bel.
2. Ali  je lik A siv ali lik D ni kvadrat.
3. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik B trikotnik.
4. Lik A je majhen in lik C ni trikotnik.
5. Ali lik C ni siv ali  je lik D trikotnik.
6. Lik B je siv ali  je lik A trikotnik.
7. Če lik D ni bel, potem  je lik A majhen.
8. Lik B ni siv in lik A je siv.
9. Lik B ni kvadrat ali lik D ni srednje velikosti.
10. Lik A je petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
12. Ni res, da: če lik C ni siv, potem lik A ni velik.
13. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik A bel.
14. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem lik A ni velik.
15. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali lik B ni petkotnik.
16. Ni res, da: lik C ni bel in lik C ni velik.
17. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem lik C ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik C petkotnik.
19. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali  je lik A siv.
20. Ni res, da: lik D ni majhen in lik A je bel.

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)