I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik D je velik, če in  samo če  je lik B majhen.
2. Lik A je trikotnik in lik D je majhen.
3. Lik D ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik C bel.
4. Lik D ni srednje velikosti in lik D ni trikotnik.
5. Lik B ni majhen in lik B je petkotnik.
6. Lik B ni bel ali lik C ni velik.
7. Lik C ni trikotnik ali lik D ni kvadrat.
8. Lik D je velik, če in  samo če  je lik B majhen.
9. Lik C je majhen, če in  samo če  je lik C velik.
10. Če lik A ni srednje velikosti, potem lik D ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem  je lik A majhen.
12. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik C kvadrat.
13. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če lik B ni kvadrat.
14. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik D je srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če  je lik B siv.
16. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik B trikotnik.
17. Ni res, da: če lik D ni velik, potem lik B ni siv.
18. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik D ni kvadrat.
19. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem  je lik D bel.
20. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)