I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik A ni kvadrat ali lik C ni velik.
2. Lik C ni siv ali  je lik A majhen.
3. Lik B ni majhen in lik A ni trikotnik.
4. Če lik B ni velik, potem  je lik A siv.
5. Če  je lik A trikotnik, potem lik B ni srednje velikosti.
6. Lik D ni trikotnik ali  je lik C trikotnik.
7. Lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik A siv.
8. Lik B je trikotnik ali  je lik D majhen.
9. Ali lik A ni siv ali  je lik C trikotnik.
10. Ali lik A ni trikotnik ali  je lik B bel.
11. Ni res, da: ali lik B ni siv ali  je lik A bel.
12. Ni res, da: če lik A ni siv, potem  je lik D velik.
13. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem  je lik B petkotnik.
14. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik C majhen.
15. Ni res, da: ali lik B ni majhen ali  je lik D siv.
16. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem lik C ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: lik D ni trikotnik in lik B ni siv.
19. Ni res, da: lik A je siv, če in  samo če  je lik B majhen.
20. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)