I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A je bel ali lik A ni velik.
2. Lik B ni petkotnik in lik B ni kvadrat.
3. Če  je lik D velik, potem lik C ni srednje velikosti.
4. Lik D ni velik ali  je lik B siv.
5. Če  je lik D trikotnik, potem  je lik A siv.
6. Če lik A ni bel, potem lik D ni bel.
7. Lik C ni kvadrat, če in  samo če  je lik A velik.
8. Če lik C ni trikotnik, potem lik D ni majhen.
9. Lik B ni velik ali lik D ni srednje velikosti.
10. Lik B je majhen ali  je lik C srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B velik.
12. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik B petkotnik.
13. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če lik B ni majhen.
14. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik B bel.
15. Ni res, da: lik B ni majhen ali lik D ni kvadrat.
16. Ni res, da: če lik C ni petkotnik, potem  je lik C bel.
17. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik B bel.
18. Ni res, da: lik A ni velik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če lik D ni siv.
20. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik A petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)