I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C je kvadrat in lik B je petkotnik.
2. Ali  je lik A srednje velikosti ali lik C ni trikotnik.
3. Lik C je srednje velikosti in lik A ni petkotnik.
4. Lik B ni bel, če in  samo če  je lik D siv.
5. Lik B ni siv in lik B ni trikotnik.
6. Ali  je lik C srednje velikosti ali lik C ni velik.
7. Lik C ni siv, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
8. Lik B je bel in lik B ni majhen.
9. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik D majhen.
10. Če  je lik D velik, potem lik B ni petkotnik.
11. Ni res, da: lik C je velik ali lik B ni velik.
12. Ni res, da: lik D je majhen in lik D ni majhen.
13. Ni res, da: če  je lik D siv, potem  je lik A siv.
14. Ni res, da: lik C je siv in lik C je majhen.
15. Ni res, da: če lik B ni trikotnik, potem  je lik D kvadrat.
16. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik C siv.
17. Ni res, da: lik D je petkotnik ali lik C ni velik.
18. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik B ni siv.
19. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik B ni srednje velikosti.
20. Ni res, da: če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)