I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C je majhen in lik D je velik.
2. Če lik B ni srednje velikosti, potem lik D ni velik.
3. Lik C je siv, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
4. Lik B je bel in lik C je kvadrat.
5. Lik B je bel in lik C je bel.
6. Lik D je srednje velikosti in lik B ni majhen.
7. Lik A ni petkotnik in lik D ni kvadrat.
8. Lik A je majhen ali  je lik C velik.
9. Ali  je lik D trikotnik ali  je lik C siv.
10. Če lik D ni kvadrat, potem  je lik B siv.
11. Ni res, da: lik B ni bel in lik D je siv.
12. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik A velik.
13. Ni res, da: lik B ni majhen, če in  samo če lik A ni kvadrat.
14. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem  je lik B majhen.
15. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem lik D ni velik.
16. Ni res, da: ali lik A ni petkotnik ali  je lik A kvadrat.
17. Ni res, da: lik C je majhen in lik C ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik A je siv in lik D je velik.
19. Ni res, da: lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
20. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik A petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)