I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik A ni siv ali lik B ni bel.
2. Ali  je lik A majhen ali  je lik A kvadrat.
3. Če lik A ni siv, potem lik A ni petkotnik.
4. Če  je lik D srednje velikosti, potem lik A ni kvadrat.
5. Lik C ni majhen ali  je lik B trikotnik.
6. Lik B je majhen, če in  samo če lik D ni velik.
7. Če  je lik D kvadrat, potem  je lik D majhen.
8. Ali  je lik C siv ali  je lik D velik.
9. Če lik D ni petkotnik, potem  je lik C trikotnik.
10. Če lik C ni bel, potem  je lik C majhen.
11. Ni res, da: ali lik C ni srednje velikosti ali  je lik D srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če lik D ni kvadrat.
13. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik B bel.
14. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik C petkotnik.
15. Ni res, da: lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik B petkotnik.
16. Ni res, da: lik C ni majhen, če in  samo če  je lik A bel.
17. Ni res, da: lik B je petkotnik ali lik A ni siv.
18. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik B kvadrat.
19. Ni res, da: lik C ni petkotnik ali lik D ni majhen.
20. Ni res, da: če lik D ni majhen, potem  je lik C srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)