I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik C ni majhen ali  je lik C srednje velikosti.
2. Lik D ni bel ali lik A ni bel.
3. Lik C je trikotnik ali  je lik B velik.
4. Lik C ni srednje velikosti in lik B je majhen.
5. Lik D ni siv ali lik B ni srednje velikosti.
6. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik A velik.
7. Ali  je lik A srednje velikosti ali lik D ni kvadrat.
8. Lik A je kvadrat in lik B je velik.
9. Lik B je bel, če in  samo če lik B ni trikotnik.
10. Lik A ni kvadrat, če in  samo če lik C ni petkotnik.
11. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik B kvadrat.
12. Ni res, da: ali lik B ni trikotnik ali  je lik B siv.
13. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik D je bel.
14. Ni res, da: ali lik D ni siv ali lik A ni trikotnik.
15. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik D siv.
16. Ni res, da: če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik C srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik B ni majhen.
18. Ni res, da: lik B ni velik in lik C ni kvadrat.
19. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik D srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je kvadrat ali lik A ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/27Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/27Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)