I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A je majhen, če in  samo če lik C ni bel.
2. Lik D ni bel ali  je lik C velik.
3. Če lik C ni kvadrat, potem  je lik D petkotnik.
4. Lik A je velik, če in  samo če lik B ni velik.
5. Lik D ni bel ali lik A ni trikotnik.
6. Ali lik A ni siv ali  je lik B majhen.
7. Lik D je velik, če in  samo če lik A ni bel.
8. Če lik A ni petkotnik, potem lik D ni bel.
9. Lik A je trikotnik ali lik C ni srednje velikosti.
10. Lik B je velik in lik A je majhen.
11. Ni res, da: lik A ni siv in lik D je kvadrat.
12. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik B siv.
13. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem lik D ni siv.
14. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik B siv.
15. Ni res, da: če lik D ni majhen, potem lik A ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem lik C ni bel.
17. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni siv.
18. Ni res, da: če lik A ni siv, potem  je lik B petkotnik.
19. Ni res, da: lik C ni bel, če in  samo če  je lik A petkotnik.
20. Ni res, da: lik C ni kvadrat, če in  samo če lik C ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)