I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik A ni velik ali  je lik B petkotnik.
2. Lik D je kvadrat, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
3. Lik C ni trikotnik, če in  samo če lik B ni siv.
4. Lik B je majhen ali lik C ni petkotnik.
5. Lik B je srednje velikosti in lik B je bel.
6. Lik C ni petkotnik in lik A ni siv.
7. Ali  je lik D bel ali  je lik B siv.
8. Če  je lik D trikotnik, potem  je lik D petkotnik.
9. Ali lik D ni bel ali lik D ni srednje velikosti.
10. Lik C ni petkotnik ali lik C ni petkotnik.
11. Ni res, da: ali lik B ni srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
12. Ni res, da: če lik B ni bel, potem lik B ni siv.
13. Ni res, da: lik A ni petkotnik, če in  samo če lik D ni kvadrat.
14. Ni res, da: če lik B ni velik, potem lik A ni kvadrat.
15. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
16. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti in lik D ni petkotnik.
17. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik B ni trikotnik.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C trikotnik.
20. Ni res, da: lik A ni trikotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)