I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik B majhen.
2. Lik C ni siv, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
3. Lik D ni petkotnik, če in  samo če lik D ni bel.
4. Lik D je velik, če in  samo če  je lik C siv.
5. Lik B je petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
6. Lik D ni kvadrat ali  je lik A velik.
7. Ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik D siv.
8. Ali lik C ni majhen ali  je lik B majhen.
9. Lik C je bel, če in  samo če  je lik C majhen.
10. Lik A ni bel in lik D je trikotnik.
11. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem lik B ni trikotnik.
12. Ni res, da: če lik D ni siv, potem  je lik C kvadrat.
13. Ni res, da: lik D ni kvadrat in lik D je srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če lik A ni trikotnik.
15. Ni res, da: če  je lik D siv, potem lik C ni petkotnik.
16. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če  je lik B petkotnik.
17. Ni res, da: lik B ni petkotnik in lik A je siv.
18. Ni res, da: lik A ni siv ali  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če lik B ni majhen.
20. Ni res, da: lik A je velik in lik B ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)