I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C je bel in lik D ni trikotnik.
2. Lik A ni petkotnik ali  je lik C petkotnik.
3. Lik C ni majhen in lik B ni kvadrat.
4. Lik A ni petkotnik ali  je lik C siv.
5. Lik B ni srednje velikosti in lik B ni bel.
6. Ali lik A ni bel ali lik A ni trikotnik.
7. Če lik A ni majhen, potem  je lik B trikotnik.
8. Lik A je bel, če in  samo če  je lik B majhen.
9. Lik A ni bel ali lik C ni kvadrat.
10. Lik B je velik ali lik A ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A petkotnik.
12. Ni res, da: ali lik B ni trikotnik ali lik D ni petkotnik.
13. Ni res, da: lik C ni majhen ali  je lik A kvadrat.
14. Ni res, da: lik D je siv in lik C je petkotnik.
15. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik C velik.
16. Ni res, da: ali  je lik D velik ali lik D ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem lik B ni bel.
18. Ni res, da: lik B je siv ali lik A ni trikotnik.
19. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik D majhen.
20. Ni res, da: lik D ni majhen, če in  samo če  je lik A petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)