I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A je petkotnik ali  je lik C petkotnik.
2. Lik B ni trikotnik in lik B ni velik.
3. Ali  je lik A srednje velikosti ali lik D ni petkotnik.
4. Če  je lik C trikotnik, potem  je lik C kvadrat.
5. Lik B je bel ali lik A ni kvadrat.
6. Lik D ni majhen ali  je lik C siv.
7. Lik C ni bel, če in  samo če  je lik A petkotnik.
8. Lik C ni siv in lik C ni srednje velikosti.
9. Lik A ni petkotnik in lik A je velik.
10. Ali lik A ni srednje velikosti ali lik B ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik C ni velik.
12. Ni res, da: lik B ni petkotnik in lik B je petkotnik.
13. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik A je bel.
14. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če lik D ni majhen.
15. Ni res, da: lik D ni bel ali  je lik C petkotnik.
16. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik A trikotnik.
17. Ni res, da: če lik B ni trikotnik, potem lik B ni majhen.
18. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik C velik.
19. Ni res, da: ali lik C ni srednje velikosti ali  je lik C bel.
20. Ni res, da: ali lik D ni trikotnik ali  je lik D bel.

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)