I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik D ni trikotnik, če in  samo če lik D ni bel.
2. Lik D je majhen ali  je lik D petkotnik.
3. Če  je lik D srednje velikosti, potem lik C ni kvadrat.
4. Če lik B ni kvadrat, potem lik A ni majhen.
5. Če lik A ni srednje velikosti, potem  je lik A petkotnik.
6. Če  je lik C bel, potem lik D ni siv.
7. Če  je lik C bel, potem lik B ni srednje velikosti.
8. Lik B je bel ali lik D ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik B bel ali  je lik C velik.
10. Lik C ni petkotnik in lik C ni velik.
11. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti in lik B ni bel.
12. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali lik A ni trikotnik.
13. Ni res, da: ali lik B ni petkotnik ali lik A ni majhen.
14. Ni res, da: lik A ni kvadrat ali  je lik C majhen.
15. Ni res, da: lik B ni majhen ali lik B ni kvadrat.
16. Ni res, da: lik D ni trikotnik ali  je lik C trikotnik.
17. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik D velik.
18. Ni res, da: lik B ni velik ali  je lik A trikotnik.
19. Ni res, da: lik B je velik ali lik A ni velik.
20. Ni res, da: lik B ni velik in lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)