I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik A ni bel.
2. Ali  je lik B trikotnik ali lik B ni trikotnik.
3. Če lik A ni kvadrat, potem  je lik A petkotnik.
4. Ali  je lik B velik ali lik D ni kvadrat.
5. Ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
6. Lik A je majhen ali lik B ni trikotnik.
7. Lik D je kvadrat in lik B ni majhen.
8. Lik A je siv ali  je lik C trikotnik.
9. Če  je lik A velik, potem  je lik A majhen.
10. Ali  je lik C bel ali  je lik C siv.
11. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali lik C ni bel.
12. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik B velik.
13. Ni res, da: lik B ni trikotnik ali lik C ni kvadrat.
14. Ni res, da: lik C je velik ali lik A ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C je trikotnik ali lik C ni velik.
16. Ni res, da: ali lik D ni petkotnik ali lik B ni majhen.
17. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik C siv.
18. Ni res, da: lik A ni trikotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.
19. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik D trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)