I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali  je lik D majhen ali lik C ni siv.
2. Če  je lik C bel, potem lik C ni siv.
3. Če  je lik D majhen, potem lik C ni velik.
4. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik D ni trikotnik.
5. Ali lik B ni velik ali  je lik D majhen.
6. Lik B ni kvadrat ali lik D ni petkotnik.
7. Ali  je lik A majhen ali lik B ni srednje velikosti.
8. Lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
9. Ali  je lik B srednje velikosti ali lik C ni srednje velikosti.
10. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik D ni bel.
11. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik C petkotnik.
12. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik D trikotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali lik B ni velik.
14. Ni res, da: če lik A ni majhen, potem  je lik A srednje velikosti.
15. Ni res, da: če lik D ni trikotnik, potem  je lik D bel.
16. Ni res, da: lik C je trikotnik ali lik D ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali  je lik C siv ali lik C ni bel.
18. Ni res, da: lik C ni kvadrat ali lik D ni trikotnik.
19. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik C kvadrat.
20. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti ali lik D ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)