I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali  je lik D velik ali lik B ni siv.
2. Lik C je siv ali  je lik D majhen.
3. Lik C ni velik in lik A je petkotnik.
4. Če  je lik D majhen, potem  je lik A velik.
5. Lik C je majhen, če in  samo če  je lik A kvadrat.
6. Lik C je trikotnik ali  je lik C srednje velikosti.
7. Če  je lik B bel, potem lik C ni majhen.
8. Če lik A ni petkotnik, potem  je lik A srednje velikosti.
9. Lik B je velik in lik A ni petkotnik.
10. Ali  je lik A srednje velikosti ali lik B ni bel.
11. Ni res, da: lik C je siv ali lik D ni velik.
12. Ni res, da: ali lik A ni petkotnik ali  je lik D velik.
13. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik A ni trikotnik.
14. Ni res, da: ali lik D ni srednje velikosti ali  je lik B majhen.
15. Ni res, da: lik C je majhen in lik A ni kvadrat.
16. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem lik C ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik A ni bel ali lik A ni siv.
18. Ni res, da: če  je lik D velik, potem lik D ni bel.
19. Ni res, da: lik D ni kvadrat in lik C ni kvadrat.
20. Ni res, da: lik B ni velik ali lik C ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)