I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik B ni majhen in lik B ni majhen.
2. Če  je lik C majhen, potem lik A ni bel.
3. Lik C je siv, če in  samo če  je lik D siv.
4. Lik D ni siv ali lik D ni velik.
5. Lik D ni siv in lik C ni velik.
6. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik A trikotnik.
7. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik B siv.
8. Če  je lik D bel, potem  je lik D petkotnik.
9. Ali  je lik A majhen ali lik B ni srednje velikosti.
10. Ali  je lik A velik ali lik D ni bel.
11. Ni res, da: če lik A ni velik, potem lik B ni bel.
12. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti in lik B je siv.
13. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem  je lik C majhen.
14. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem lik D ni bel.
15. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem lik B ni petkotnik.
16. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če lik B ni siv.
17. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti ali  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: lik D ni majhen ali lik D ni kvadrat.
19. Ni res, da: lik B ni siv in lik D je srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik A je velik ali lik B ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)