I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik C ni bel ali lik D ni velik.
2. Če lik C ni bel, potem  je lik C velik.
3. Ali  je lik C siv ali lik C ni kvadrat.
4. Ali  je lik C siv ali  je lik A velik.
5. Lik C je siv, če in  samo če lik B ni siv.
6. Lik B ni kvadrat, če in  samo če lik C ni petkotnik.
7. Če lik C ni velik, potem  je lik A petkotnik.
8. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik C ni bel.
9. Ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik D petkotnik.
10. Lik C ni majhen ali lik D ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: če lik C ni petkotnik, potem lik B ni siv.
12. Ni res, da: lik B ni bel, če in  samo če  je lik D kvadrat.
13. Ni res, da: lik D je siv ali lik C ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali  je lik A trikotnik.
15. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali lik A ni bel.
16. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če lik B ni bel.
17. Ni res, da: lik D je majhen in lik C je bel.
18. Ni res, da: ali  je lik A trikotnik ali lik B ni velik.
19. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik A ni petkotnik.
20. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik A ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)