I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Ali lik B ni srednje velikosti ali lik D ni siv.
2. Lik B ni bel in lik B je kvadrat.
3. Lik C je siv ali  je lik D majhen.
4. Lik B ni bel ali lik D ni bel.
5. Lik C je kvadrat ali  je lik C trikotnik.
6. Lik D je siv in lik C ni srednje velikosti.
7. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik B siv.
8. Lik A je trikotnik ali  je lik B trikotnik.
9. Lik C je siv in lik D ni velik.
10. Lik B je kvadrat, če in  samo če lik A ni bel.
11. Ni res, da: lik D ni kvadrat in lik C ni trikotnik.
12. Ni res, da: lik B ni bel ali  je lik B petkotnik.
13. Ni res, da: lik A ni majhen ali lik A ni bel.
14. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali lik C ni bel.
15. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni bel.
16. Ni res, da: lik C ni trikotnik, če in  samo če  je lik B velik.
17. Ni res, da: lik C ni trikotnik ali  je lik D bel.
18. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik A je trikotnik.
19. Ni res, da: če lik D ni siv, potem  je lik C trikotnik.
20. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik C ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)