I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
2. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik B petkotnik.
3. Ali  je lik A majhen ali lik B ni siv.
4. Če  je lik D trikotnik, potem  je lik A trikotnik.
5. Če  je lik C siv, potem lik B ni bel.
6. Lik C je srednje velikosti ali lik C ni trikotnik.
7. Ali  je lik A majhen ali lik C ni bel.
8. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik C petkotnik.
9. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B kvadrat.
10. Lik B je bel in lik C je majhen.
11. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D siv.
12. Ni res, da: če lik C ni velik, potem lik D ni trikotnik.
13. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
14. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D bel.
15. Ni res, da: če  je lik B bel, potem lik D ni kvadrat.
16. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik A majhen.
17. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik D siv.
18. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik D je trikotnik.
19. Ni res, da: če lik A ni velik, potem  je lik A siv.
20. Ni res, da: lik D je bel ali lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)