I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če  je lik A velik, potem  je lik B kvadrat.
2. Če  je lik A trikotnik, potem lik A ni trikotnik.
3. Lik A ni trikotnik in lik D ni majhen.
4. Lik C ni siv, če in  samo če  je lik D majhen.
5. Lik B je majhen, če in  samo če  je lik B kvadrat.
6. Lik C je petkotnik in lik A je petkotnik.
7. Lik A je velik ali  je lik A trikotnik.
8. Lik C je siv in lik C ni velik.
9. Če  je lik C srednje velikosti, potem lik D ni siv.
10. Ali  je lik A petkotnik ali lik D ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik D trikotnik.
12. Ni res, da: ali lik D ni velik ali  je lik C siv.
13. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali lik C ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: če lik C ni trikotnik, potem  je lik C majhen.
15. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem lik B ni kvadrat.
16. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali lik A ni majhen.
17. Ni res, da: lik C ni kvadrat, če in  samo če  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: lik D ni bel, če in  samo če lik A ni bel.
19. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik A bel.
20. Ni res, da: lik A ni kvadrat in lik D ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)