I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik B je siv, če in  samo če  je lik D velik.
2. Ali lik D ni bel ali lik A ni trikotnik.
3. Lik D je kvadrat in lik D ni bel.
4. Lik C ni kvadrat ali  je lik A petkotnik.
5. Lik D je bel in lik B je bel.
6. Lik B ni petkotnik in lik B ni siv.
7. Če lik A ni majhen, potem lik B ni siv.
8. Če lik A ni petkotnik, potem lik B ni bel.
9. Ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
10. Lik B je trikotnik in lik A ni srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik B kvadrat.
12. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali lik C ni petkotnik.
13. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik D kvadrat.
14. Ni res, da: lik D je majhen ali lik C ni petkotnik.
15. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik B ni petkotnik.
16. Ni res, da: lik A ni petkotnik in lik A je srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik A ni kvadrat, če in  samo če lik D ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik C kvadrat.
19. Ni res, da: lik C je petkotnik ali lik D ni kvadrat.
20. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik B majhen.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)