I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če lik C ni velik, potem lik A ni kvadrat.
2. Lik C ni kvadrat ali lik D ni velik.
3. Lik A ni srednje velikosti ali  je lik A kvadrat.
4. Lik D je kvadrat, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
5. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik A petkotnik.
6. Lik A ni petkotnik ali  je lik A siv.
7. Če  je lik C bel, potem  je lik B petkotnik.
8. Lik B je kvadrat ali lik B ni petkotnik.
9. Lik D ni srednje velikosti in lik D je bel.
10. Če  je lik D velik, potem lik D ni majhen.
11. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik C majhen.
12. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
13. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem  je lik A petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik A velik, potem  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik B ni majhen in lik D ni trikotnik.
16. Ni res, da: lik B ni siv, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D siv.
18. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
19. Ni res, da: ali lik C ni petkotnik ali lik D ni trikotnik.
20. Ni res, da: lik D ni kvadrat in lik B ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)