I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Če lik D ni bel, potem  je lik A trikotnik.
2. Lik B je kvadrat ali  je lik D velik.
3. Če lik C ni kvadrat, potem lik A ni majhen.
4. Lik B ni trikotnik, če in  samo če lik C ni kvadrat.
5. Lik B ni siv, če in  samo če  je lik D kvadrat.
6. Lik D je kvadrat in lik B je bel.
7. Ali lik C ni siv ali  je lik B bel.
8. Lik A je siv, če in  samo če lik B ni trikotnik.
9. Če  je lik A velik, potem  je lik C trikotnik.
10. Če lik B ni petkotnik, potem lik D ni siv.
11. Ni res, da: ali lik D ni siv ali  je lik B trikotnik.
12. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali lik D ni majhen.
13. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C trikotnik.
14. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti, če in  samo če lik C ni majhen.
15. Ni res, da: lik C je bel in lik A je kvadrat.
16. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik C je majhen.
18. Ni res, da: lik A je majhen in lik D ni petkotnik.
19. Ni res, da: ali lik C ni srednje velikosti ali  je lik B bel.
20. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik A petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)