I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test H

1. Lik D ni majhen ali lik A ni bel.
2. Ali  je lik B majhen ali  je lik A srednje velikosti.
3. Lik C ni bel, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
4. Lik B je majhen, če in  samo če  je lik A majhen.
5. Če  je lik D siv, potem lik D ni siv.
6. Lik A ni petkotnik ali  je lik A bel.
7. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik A ni siv.
8. Lik D je kvadrat ali  je lik D kvadrat.
9. Lik B je srednje velikosti ali  je lik B kvadrat.
10. Lik B je bel, če in  samo če  je lik A siv.
11. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali  je lik A kvadrat.
12. Ni res, da: lik C je kvadrat ali lik D ni siv.
13. Ni res, da: lik C je velik in lik D ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B ni petkotnik.
15. Ni res, da: ali  je lik B bel ali lik B ni bel.
16. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali lik A ni bel.
17. Ni res, da: ali lik C ni trikotnik ali  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem  je lik A majhen.
19. Ni res, da: ali lik A ni majhen ali lik A ni srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik D siv.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)