I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali lik A ni petkotnik ali lik D ni velik.
2. Ni res, da: lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
3. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti in lik A je petkotnik.
4. Ni res, da: lik A ni majhen in lik B je kvadrat.
5. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali lik B ni bel.
6. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik A majhen.
7. Ni res, da: lik B ni siv ali lik C ni srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik A majhen.
9. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik D je petkotnik.
10. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik C siv.
11. Ni res, da: lik D ni siv ali lik D ni trikotnik.
12. Ni res, da: lik B ni siv, če in  samo če  je lik B majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali  je lik A trikotnik.
14. Ni res, da: lik C ni trikotnik, če in  samo če  je lik C siv.
15. Ni res, da: ali  je lik D majhen ali  je lik D velik.
16. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali lik D ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti ali lik A ni petkotnik.
18. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali lik B ni petkotnik.
20. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali lik B ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)