I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik A kvadrat.
2. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
3. Ni res, da: ali lik D ni majhen ali lik B ni trikotnik.
4. Ni res, da: lik C ni majhen ali lik A ni siv.
5. Ni res, da: lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik C bel.
6. Ni res, da: lik A ni trikotnik in lik B ni majhen.
7. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni velik.
8. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik C majhen.
9. Ni res, da: ali lik D ni siv ali lik C ni velik.
10. Ni res, da: lik C ni bel in lik A ni siv.
11. Ni res, da: lik C ni bel ali lik D ni velik.
12. Ni res, da: lik D ni kvadrat ali lik B ni kvadrat.
13. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem lik C ni majhen.
14. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti, če in  samo če lik D ni majhen.
15. Ni res, da: lik D je trikotnik ali lik B ni bel.
16. Ni res, da: če lik D ni bel, potem lik A ni velik.
17. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: lik A ni petkotnik in lik C ni siv.
19. Ni res, da: če lik C ni majhen, potem  je lik C trikotnik.
20. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)