I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A je bel in lik D je siv.
2. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik C ni velik.
3. Ni res, da: lik B je majhen in lik C ni srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik A bel.
5. Ni res, da: lik C ni bel ali lik B ni kvadrat.
6. Ni res, da: lik C je bel in lik A je siv.
7. Ni res, da: ali  je lik B velik ali lik D ni velik.
8. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik A velik.
9. Ni res, da: lik D ni bel ali lik C ni kvadrat.
10. Ni res, da: lik D ni majhen ali  je lik C trikotnik.
11. Ni res, da: lik C ni siv ali  je lik A srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali lik A ni srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik B ni velik in lik A je srednje velikosti.
14. Ni res, da: če lik A ni srednje velikosti, potem lik A ni majhen.
15. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik A velik.
16. Ni res, da: če  je lik D siv, potem  je lik A bel.
17. Ni res, da: lik A ni bel ali lik B ni bel.
18. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti ali  je lik D majhen.
19. Ni res, da: ali lik D ni siv ali lik A ni bel.
20. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)