I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali lik D ni srednje velikosti ali  je lik D majhen.
2. Ni res, da: lik B ni velik ali lik B ni kvadrat.
3. Ni res, da: lik D ni petkotnik ali lik A ni srednje velikosti.
4. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik B srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik A ni trikotnik in lik D je bel.
6. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C majhen.
7. Ni res, da: lik A ni kvadrat ali  je lik B kvadrat.
8. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem  je lik B velik.
9. Ni res, da: lik B ni siv in lik C ni majhen.
10. Ni res, da: lik C ni trikotnik ali  je lik B bel.
11. Ni res, da: lik C ni velik ali  je lik D kvadrat.
12. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik A bel.
13. Ni res, da: lik D ni siv in lik A ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik B ni trikotnik in lik D je petkotnik.
15. Ni res, da: ali lik B ni siv ali lik D ni kvadrat.
16. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D velik.
17. Ni res, da: ali lik B ni siv ali  je lik C trikotnik.
18. Ni res, da: lik D ni kvadrat ali lik D ni velik.
19. Ni res, da: ali lik A ni siv ali lik B ni siv.
20. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik D kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)