I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A je trikotnik ali lik A ni majhen.
2. Ni res, da: če  je lik B bel, potem lik C ni bel.
3. Ni res, da: lik A je bel ali lik A ni velik.
4. Ni res, da: ali lik D ni bel ali  je lik B bel.
5. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti ali lik C ni trikotnik.
6. Ni res, da: ali lik B ni siv ali  je lik C velik.
7. Ni res, da: če lik C ni kvadrat, potem lik D ni siv.
8. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali lik A ni majhen.
9. Ni res, da: če lik B ni kvadrat, potem lik D ni siv.
10. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti in lik C ni velik.
11. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem lik C ni siv.
12. Ni res, da: ali lik C ni majhen ali lik B ni trikotnik.
13. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem lik D ni majhen.
14. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
15. Ni res, da: ali lik C ni petkotnik ali lik B ni velik.
16. Ni res, da: lik D ni bel in lik D ni bel.
17. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D je srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik B ni velik ali lik C ni siv.
19. Ni res, da: lik A ni velik, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik D je petkotnik ali lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)