I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik B majhen.
2. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je velik.
3. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B je velik.
4. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali lik A ni trikotnik.
5. Ni res, da: lik B ni velik ali  je lik A kvadrat.
6. Ni res, da: če lik A ni srednje velikosti, potem lik D ni trikotnik.
7. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če lik A ni petkotnik.
8. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali lik C ni kvadrat.
9. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik C siv.
10. Ni res, da: lik B je bel in lik C je majhen.
11. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti in lik A ni petkotnik.
12. Ni res, da: lik C ni majhen ali lik B ni petkotnik.
13. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če lik D ni velik.
14. Ni res, da: če lik C ni petkotnik, potem  je lik D srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik B je srednje velikosti.
16. Ni res, da: ali  je lik A velik ali lik C ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če lik B ni majhen.
18. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik A petkotnik.
19. Ni res, da: lik A ni kvadrat, če in  samo če  je lik B trikotnik.
20. Ni res, da: lik D je velik ali lik A ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)