I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem lik C ni velik.
2. Ni res, da: če lik C ni srednje velikosti, potem lik C ni siv.
3. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik D kvadrat.
4. Ni res, da: ali lik C ni srednje velikosti ali  je lik C siv.
5. Ni res, da: ali  je lik C siv ali lik A ni majhen.
6. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem lik D ni majhen.
7. Ni res, da: lik A ni velik ali  je lik B majhen.
8. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če lik C ni bel.
9. Ni res, da: ali lik C ni petkotnik ali lik C ni kvadrat.
10. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik A trikotnik.
11. Ni res, da: ali lik B ni srednje velikosti ali  je lik D majhen.
12. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali lik C ni velik.
13. Ni res, da: lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik C siv.
14. Ni res, da: lik C je siv, če in  samo če  je lik B petkotnik.
15. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik B ni petkotnik in lik B ni velik.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik A je velik.
18. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik B bel.
19. Ni res, da: če lik A ni petkotnik, potem  je lik B trikotnik.
20. Ni res, da: če lik A ni velik, potem  je lik D bel.

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)