I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če lik B ni srednje velikosti, potem  je lik C bel.
2. Ni res, da: lik C je majhen ali lik B ni velik.
3. Ni res, da: če lik A ni majhen, potem  je lik B velik.
4. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik C je siv.
5. Ni res, da: lik D ni bel, če in  samo če  je lik A petkotnik.
6. Ni res, da: lik A ni majhen ali  je lik D velik.
7. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik B srednje velikosti.
8. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če lik D ni kvadrat.
10. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
11. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik C petkotnik.
12. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če lik C ni siv.
13. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem lik A ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če lik A ni velik.
15. Ni res, da: če lik B ni bel, potem  je lik B kvadrat.
16. Ni res, da: lik D ni velik in lik A ni petkotnik.
17. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik D je kvadrat.
18. Ni res, da: lik C ni bel, če in  samo če  je lik D siv.
19. Ni res, da: če lik C ni siv, potem  je lik C bel.
20. Ni res, da: ali lik C ni trikotnik ali  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)