I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik A bel.
2. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
3. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
4. Ni res, da: ali  je lik C velik ali lik C ni srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik A je velik in lik D je majhen.
6. Ni res, da: ali  je lik B siv ali lik A ni siv.
7. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem lik C ni srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik D ni velik, če in  samo če lik B ni velik.
9. Ni res, da: če  je lik C siv, potem lik D ni trikotnik.
10. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik B srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali lik C ni velik.
12. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik A je trikotnik.
13. Ni res, da: če  je lik A trikotnik, potem lik B ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B bel.
15. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik C ni trikotnik.
16. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če lik B ni majhen.
17. Ni res, da: lik B ni bel, če in  samo če  je lik D velik.
18. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik D velik.
19. Ni res, da: lik B ni bel in lik A je trikotnik.
20. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali lik D ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)