I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
2. Ni res, da: če  je lik A siv, potem lik B ni siv.
3. Ni res, da: lik A je bel in lik B ni kvadrat.
4. Ni res, da: če lik C ni siv, potem lik B ni siv.
5. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik A je trikotnik.
6. Ni res, da: lik B je kvadrat ali lik C ni bel.
7. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali lik B ni trikotnik.
8. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
9. Ni res, da: lik A ni kvadrat ali lik D ni kvadrat.
10. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem lik A ni velik.
11. Ni res, da: lik A ni majhen, če in  samo če lik A ni bel.
12. Ni res, da: lik B ni petkotnik ali lik B ni kvadrat.
13. Ni res, da: ali lik C ni velik ali lik C ni bel.
14. Ni res, da: lik B ni petkotnik in lik C ni majhen.
15. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali  je lik A majhen.
16. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik C ni trikotnik.
17. Ni res, da: lik D ni bel ali  je lik D kvadrat.
18. Ni res, da: če lik D ni bel, potem  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: ali lik B ni kvadrat ali  je lik C siv.
20. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik A ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)