I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni majhen in lik C ni trikotnik.
2. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik C bel.
3. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali lik B ni trikotnik.
4. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik A petkotnik.
5. Ni res, da: lik D ni kvadrat, če in  samo če lik B ni siv.
6. Ni res, da: lik C ni siv in lik D ni bel.
7. Ni res, da: lik B je bel in lik D ni siv.
8. Ni res, da: lik A je siv in lik C je srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik B ni velik in lik C ni bel.
10. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik C ni velik, če in  samo če  je lik B bel.
12. Ni res, da: lik A ni kvadrat in lik D ni kvadrat.
13. Ni res, da: lik C je velik in lik B ni siv.
14. Ni res, da: ali lik B ni kvadrat ali lik B ni petkotnik.
15. Ni res, da: lik D ni velik ali lik D ni petkotnik.
16. Ni res, da: lik D ni petkotnik in lik A je srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali lik C ni velik.
18. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik A ni majhen in lik C je majhen.
20. Ni res, da: lik B ni kvadrat in lik D ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)