I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik A velik.
2. Ni res, da: lik B ni bel in lik D je srednje velikosti.
3. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti ali  je lik D bel.
4. Ni res, da: ali lik A ni majhen ali  je lik A srednje velikosti.
5. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem lik D ni kvadrat.
6. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem lik B ni siv.
7. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik B petkotnik.
8. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D ni petkotnik.
9. Ni res, da: ali lik D ni majhen ali  je lik A trikotnik.
10. Ni res, da: lik D ni trikotnik ali  je lik C siv.
11. Ni res, da: lik D ni velik, če in  samo če  je lik D velik.
12. Ni res, da: lik D je bel in lik D je velik.
13. Ni res, da: lik A ni velik ali  je lik B trikotnik.
14. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali lik C ni bel.
15. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem lik C ni trikotnik.
16. Ni res, da: če lik A ni siv, potem  je lik A srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali lik B ni kvadrat ali lik C ni majhen.
18. Ni res, da: lik B ni majhen in lik D je majhen.
19. Ni res, da: lik B je siv ali lik B ni kvadrat.
20. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik B bel.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)