I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali lik A ni petkotnik ali  je lik A velik.
2. Ni res, da: ali lik D ni trikotnik ali  je lik D trikotnik.
3. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem lik B ni velik.
4. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik D velik.
5. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če lik C ni velik.
6. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če lik D ni kvadrat.
8. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem lik B ni kvadrat.
9. Ni res, da: lik D ni bel in lik A je velik.
10. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik C majhen.
11. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti ali lik A ni petkotnik.
12. Ni res, da: lik D ni velik in lik D je trikotnik.
13. Ni res, da: lik A ni petkotnik, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
14. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik C srednje velikosti.
15. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem  je lik C bel.
16. Ni res, da: če  je lik B siv, potem lik B ni bel.
17. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem lik B ni siv.
18. Ni res, da: ali lik C ni kvadrat ali lik C ni majhen.
19. Ni res, da: lik D ni siv in lik C je srednje velikosti.
20. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik D trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)