I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti, če in  samo če lik D ni kvadrat.
2. Ni res, da: lik D ni bel in lik C ni petkotnik.
3. Ni res, da: če lik B ni trikotnik, potem  je lik D kvadrat.
4. Ni res, da: lik B ni velik in lik A ni srednje velikosti.
5. Ni res, da: če  je lik A trikotnik, potem lik B ni velik.
6. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali  je lik A majhen.
7. Ni res, da: lik C ni bel, če in  samo če lik A ni siv.
8. Ni res, da: lik D je majhen in lik D je petkotnik.
9. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali lik C ni kvadrat.
10. Ni res, da: lik B je siv ali lik C ni petkotnik.
11. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem lik D ni srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik C trikotnik.
14. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik A petkotnik.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat ali lik A ni srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik A je bel ali lik D ni bel.
17. Ni res, da: lik C ni kvadrat in lik A je siv.
18. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik D petkotnik.
19. Ni res, da: lik B ni velik ali lik D ni bel.
20. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)