I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če lik B ni bel, potem  je lik C siv.
2. Ni res, da: lik A ni majhen ali  je lik A majhen.
3. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik A ni bel.
4. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik B siv.
5. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem lik B ni majhen.
6. Ni res, da: lik A ni siv ali  je lik A petkotnik.
7. Ni res, da: če  je lik A velik, potem lik C ni siv.
8. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik D bel.
9. Ni res, da: ali lik C ni petkotnik ali lik D ni srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik A ni kvadrat, če in  samo če  je lik C siv.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če lik D ni kvadrat.
12. Ni res, da: lik D ni majhen, če in  samo če  je lik C bel.
13. Ni res, da: lik B ni srednje velikosti in lik A je siv.
14. Ni res, da: ali lik D ni siv ali  je lik D siv.
15. Ni res, da: ali  je lik B bel ali lik C ni kvadrat.
16. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik B srednje velikosti.
17. Ni res, da: če  je lik C bel, potem lik B ni bel.
18. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik C trikotnik.
19. Ni res, da: če lik A ni srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
20. Ni res, da: lik D je majhen in lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)