I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B ni bel ali  je lik A bel.
2. Ni res, da: lik C ni kvadrat in lik D ni trikotnik.
3. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik C velik.
4. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik C majhen.
5. Ni res, da: lik B ni kvadrat ali lik B ni petkotnik.
6. Ni res, da: če lik C ni bel, potem  je lik B petkotnik.
7. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik A je srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik C ni siv in lik A ni majhen.
9. Ni res, da: če lik C ni trikotnik, potem lik A ni siv.
10. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
11. Ni res, da: lik B ni trikotnik ali lik D ni majhen.
12. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik B bel.
13. Ni res, da: lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik D kvadrat.
14. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali  je lik D petkotnik.
15. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali lik A ni petkotnik.
16. Ni res, da: ali lik B ni majhen ali lik A ni trikotnik.
17. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali lik D ni bel.
18. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B ni trikotnik.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik B majhen.
20. Ni res, da: lik C je siv in lik D je siv.

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)