I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik D siv.
2. Ni res, da: ali lik B ni velik ali lik C ni kvadrat.
3. Ni res, da: lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik D majhen.
4. Ni res, da: lik B je bel in lik B je majhen.
5. Ni res, da: lik A ni velik in lik D je petkotnik.
6. Ni res, da: lik C ni siv in lik B je velik.
7. Ni res, da: lik B ni petkotnik, če in  samo če lik C ni bel.
8. Ni res, da: ali  je lik A siv ali lik A ni kvadrat.
9. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik A trikotnik.
10. Ni res, da: če  je lik B siv, potem lik C ni trikotnik.
11. Ni res, da: lik A ni siv ali lik B ni siv.
12. Ni res, da: lik D je siv in lik C ni kvadrat.
13. Ni res, da: lik C je trikotnik ali lik A ni velik.
14. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik C petkotnik.
15. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem lik C ni kvadrat.
16. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali lik A ni siv.
17. Ni res, da: lik C ni kvadrat ali lik A ni kvadrat.
18. Ni res, da: lik B ni velik in lik C ni kvadrat.
19. Ni res, da: ali  je lik D bel ali  je lik A velik.
20. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik A velik.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)