I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik B siv.
2. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če lik D ni trikotnik.
3. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali lik D ni majhen.
4. Ni res, da: če lik D ni kvadrat, potem lik B ni bel.
5. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik B je trikotnik.
6. Ni res, da: ali lik D ni bel ali  je lik C petkotnik.
7. Ni res, da: lik B je majhen ali lik C ni majhen.
8. Ni res, da: lik A je majhen in lik B ni srednje velikosti.
9. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik B srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik D je petkotnik.
11. Ni res, da: lik A je velik in lik C je kvadrat.
12. Ni res, da: lik B ni trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik A velik.
14. Ni res, da: če lik B ni srednje velikosti, potem lik D ni bel.
15. Ni res, da: ali lik B ni petkotnik ali lik D ni bel.
16. Ni res, da: ali lik C ni siv ali lik A ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik D srednje velikosti.
18. Ni res, da: če lik A ni velik, potem  je lik A petkotnik.
19. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik C majhen.
20. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)