I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik A ni siv, če in  samo če lik A ni siv.
2. Ni res, da: če lik B ni srednje velikosti, potem  je lik C siv.
3. Ni res, da: lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
4. Ni res, da: lik A ni petkotnik ali lik A ni siv.
5. Ni res, da: če lik A ni kvadrat, potem  je lik C bel.
6. Ni res, da: lik B je siv in lik C je siv.
7. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik B srednje velikosti.
8. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik A srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik A je velik in lik C ni srednje velikosti.
10. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali  je lik A trikotnik.
11. Ni res, da: lik B ni kvadrat, če in  samo če  je lik D majhen.
12. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem lik B ni kvadrat.
13. Ni res, da: lik D ni kvadrat, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik A bel.
15. Ni res, da: če lik C ni srednje velikosti, potem lik B ni trikotnik.
16. Ni res, da: lik A ni trikotnik in lik B je siv.
17. Ni res, da: lik B ni kvadrat ali lik D ni petkotnik.
18. Ni res, da: lik D je majhen ali lik C ni velik.
19. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik C je velik.
20. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik C majhen.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)