I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali lik D ni petkotnik.
2. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik C kvadrat.
3. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če lik C ni velik.
4. Ni res, da: lik C ni majhen, če in  samo če lik A ni bel.
5. Ni res, da: če lik D ni petkotnik, potem  je lik C velik.
6. Ni res, da: lik B ni petkotnik ali lik B ni petkotnik.
7. Ni res, da: lik B ni siv, če in  samo če lik B ni majhen.
8. Ni res, da: če lik D ni majhen, potem lik D ni velik.
9. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik C trikotnik.
10. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B siv.
11. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali lik B ni srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik D ni velik ali lik A ni bel.
13. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali  je lik B kvadrat.
14. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik A je bel ali lik C ni velik.
16. Ni res, da: če lik B ni majhen, potem  je lik A velik.
17. Ni res, da: ali lik D ni majhen ali  je lik A bel.
18. Ni res, da: lik C ni srednje velikosti ali  je lik C bel.
19. Ni res, da: če lik A ni petkotnik, potem lik A ni trikotnik.
20. Ni res, da: če  je lik D bel, potem lik D ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)