I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: lik B ni velik, če in  samo če lik A ni petkotnik.
2. Ni res, da: lik A ni trikotnik ali lik A ni trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik C kvadrat.
4. Ni res, da: če  je lik B siv, potem lik C ni petkotnik.
5. Ni res, da: ali lik A ni kvadrat ali  je lik B siv.
6. Ni res, da: lik C je siv in lik A je bel.
7. Ni res, da: lik C je siv in lik B je majhen.
8. Ni res, da: lik B ni petkotnik in lik D je majhen.
9. Ni res, da: ali lik C ni srednje velikosti ali lik A ni petkotnik.
10. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem lik B ni kvadrat.
11. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če lik A ni kvadrat.
12. Ni res, da: lik B je velik in lik C je trikotnik.
13. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem lik C ni siv.
14. Ni res, da: lik B ni majhen ali  je lik C kvadrat.
15. Ni res, da: ali lik B ni srednje velikosti ali  je lik A majhen.
16. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
17. Ni res, da: ali lik C ni bel ali  je lik A bel.
18. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
19. Ni res, da: lik C je siv in lik C je petkotnik.
20. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik C ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)