I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test G

1. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem lik A ni majhen.
2. Ni res, da: ali lik A ni siv ali lik B ni majhen.
3. Ni res, da: ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik D siv.
4. Ni res, da: lik A ni srednje velikosti ali lik A ni bel.
5. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik B trikotnik.
6. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik B siv.
7. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik C bel.
8. Ni res, da: lik D ni velik, če in  samo če lik B ni kvadrat.
9. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik B siv.
10. Ni res, da: ali lik A ni velik ali  je lik D bel.
11. Ni res, da: če  je lik A bel, potem lik D ni srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B ni velik.
13. Ni res, da: lik D ni srednje velikosti ali lik A ni trikotnik.
14. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik A ni majhen in lik D je bel.
16. Ni res, da: če lik B ni petkotnik, potem  je lik D majhen.
17. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če  je lik C bel.
18. Ni res, da: ali lik D ni kvadrat ali lik B ni kvadrat.
19. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik C siv.
20. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali lik D ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)